Bio

Grzegorz Rajca – psycholog organizacji, analityk danych, konsultant. Łączy wiedzę z obszaru nauk społecznych oraz kompetencje z zakresu modelowania statystycznego i psychometrii.

Od 2010 roku związany z branżą doradczą, projektuje rozwiązania i narzędzia dla biznesu, mocno zakorzenione w sprawdzonych koncepcjach z obszaru nauk społecznych i uwzględniające wyniki aktualnych badań. Jest autorem wielu publikacji promujących stosowanie rozwiązań wysokiej jakości w obszarze doradztwa i psychologii organizacji. Członek Polskiej Komisji Certyfikacyjnej NAC_PL, której zadaniem jest promowanie w Polsce standardów EFPA dotyczących stosowania testów psychologicznych w biznesie.

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS o dwóch specjalnościach – Psychologii Stosunków Międzykulturowych oraz Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji (SPiK).