Czy „obiektywnie” zawsze znaczy „lepiej”?

Stosując badania ankietowe w organizacjach, co jakiś czas spotykam się z przekonaniem, że pozwalają one jedynie na poznanie subiektywnych odczuć respondentów i w związku z tym – tam gdzie to możliwe – należy zastępować je analizą danych obiektywnych, na przykład pochodzących z firmowych systemów informatycznych. Wyższość takich danych nad danymi pochodzącymi z ankiet nie jest jednak aż tak bezdyskusyjna jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Badanie odczuć i percepcji respondentów ma bowiem pewne nieoczywiste zalety.

Read more

Siedem grzechów głównych analizy sieci społecznych

Analiza sieci społecznych (Social Network Analysis, SNA) jest metodą analizy i wizualizacji struktur społecznych, przy pomocy grafów. Chociaż sama metoda nie jest nowa, to jednak ostatnio zyskuje na popularności. Wynika to między innymi z dostępu do danych oraz do oprogramowania, które sprawia, że SNA stało się relatywnie łatwe i tanie do przeprowadzenia. W analizie tej kryją się jednak pewne nieoczywiste pułapki, które mogą zaskoczyć tych, którzy mają z nią do czynienia pierwszy raz. Poniżej opracowana przeze mnie lista siedmiu najpoważniejszych błędów, na które natrafiłem w obszarze stosowania SNA w organizacji.

Read more