Pomaga organizacjom tworzyć efektywne środowisko pracy. Pracuje w podejściu evidence-based, łącząc wiedzę z obszaru nauk społecznych oraz kompetencje z zakresu modelowania statystycznego i psychometrii.